Stropný panelový systém

Home / Stropný panelový systém

<<<< Stropné stavebné systémy <<<<<

prestpan2• Systém PRESPAN zaručuje univerzálne využitie v rôznych sektoroch stavebníctva ako sú priemyselné objekty, nemocnice, školy,bytové a rodinné domy…
• Stropné panely PRESPAN je možné použiť aj na vytvorenie balkónov do dĺžky 1200 mm.
• Jednoduchá pokládka, dokonale rovný podhľad1426811990_camera_testUkladanie stropných panelov na múr priamo z vozidla
1426811990_camera_testNízka spotreba zalievacieho betónu
1426811990_camera_testEkologický materiál – zdravotne nezávadný
1426811990_camera_testPoužitie pre akékoľvek nosné múry
1426811990_camera_testBezkonkurenčne nízka obstarávacia cena 
• Alternatívna horná výstuž panelu zv. sieť Ø6/100mm – Ø6/100mm (panel ako konzola dl.1200mm)
• Výstuž nadbetonávky a škár: zváraná sieť Ø6/100mm – Ø6/100mm
• Kvalita betónu pre dobetónovanie škár medzi panelmi a dobetonávky nad nosnými a deliacimi konštrukciami
je min. C20/25.
• Do každej škáry medzi panelmi sa vkladá výstuž 1Ø12mm, ktorá je kotvená pravouhlým hákom
v obvodovom stropnom stužujúcom venci.
• Panely sa vyrábajú v dĺžke od 1m a ukladajú sa v predpísanej dĺžke na nosnú stenu do cementovej malty.
• Na skládke musia byť panely uložené na dve podložky. (vzdialenosť podložky od konca panelu max. 800mm)
tab1

tab2

tab3
certifikat